Sluit website direct

menu

Wie zijn wij

Terug

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling is dit echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Op 1 januari 2015 is Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid gestart. Veilig Thuis biedt ondersteuning en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Achter een melding schuilt vaak een complexe situatie. Met de oprichting van Veilig Thuis is er meer samenhang in de aanpak van alle vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is een projectorganisatie waarin het Steunpunt Huiselijk Geweld van de Dienst Gezondheid & Jeugd en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van Jeugdbescherming west samen opgaan.

Wat doet Veilig Thuis?
Deskundig advies of ondersteuning kan nodig zijn om de veiligheid te herstellen. Veilig thuis draagt zorg voor bescherming van volwassenen en kinderen in afhankelijkheidssituaties.

De eerste stap naar een oplossing is er over praten. Als je belt, neemt een professional bij Veilig Thuis de tijd om naar je verhaal te luisteren en samen te zoeken naar een oplossing. Vaak is advies genoeg, soms is het verstandig om hulpverlening in te schakelen. Veilig Thuis werkt nauw samen met lokale instellingen en hulpverleners.

Als het nodig is, stellen wij duidelijke grenzen om een veilige leefomgeving te organiseren. Soms is een onderzoek nodig om meer informatie te krijgen. Ook in een onderzoek werkt Veilig Thuis zoveel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig, dan doen we onderzoek zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn.

Wie zijn wij?
De professionals bij Veilig Thuis hebben veel ervaring met het bieden van ondersteuning om de veiligheid te herstellen. Als het nodig is, zijn we slagvaardig en snel. We gaan naar de mensen toe, luisteren en horen alle gezinsleden en maken een plan van aanpak. Bij de aanpak van kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld, zijn vaak meerdere zorg- en of hulpverleners betrokken. Veilig Thuis zorgt ervoor dat dit netwerk van professionals goed functioneert. Veilig Thuis houdt overzicht en zorgt voor een goede afstemming tussen de professionals. We houden in de gaten of de afspraken tussen de ketenpartners goed verlopen, zien dwarsverbanden, signaleren knelpunten en brengt partijen bij elkaar. Kortom: Veilig Thuis is hét aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij het stoppen van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld in de regio Zuid- Holland Zuid. Samen met de betrokkenen bekijken wij wat nodig is om het geweld te stoppen en de veiligheid te herstellen.

Klachten
Veilig Thuis doet haar best om het werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u zich niet correct behandeld voelt. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een hulpverlener niet zorgvuldig is omgegaan met persoonlijke gegevens of omdat er in uw ogen onvoldoende met u is gecommuniceerd.
Als u zich niet correct behandeld voelt door een van onze medewerkers, helpt het meestal al als u hierover met hem of haar praat. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de leiding van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid. Wordt er dan volgens u niet voldoende naar u geluisterd, dan kunt u een klacht indienen bij onze klachtencommissie. Veilig Thuis vindt het erg belangrijk dat uw klacht zorgvuldig wordt behandeld, omdat Veilig Thuis graag wil dat u tevreden bent over de hulp die Veilig Thuis biedt. Door een klacht in te dienen, kan Veilig Thuis samen met u bekijken hoe Veilig Thuis haar hulp kan verbeteren.

Voor de procedure en verdere informatie verwijst Veilig Thuis u, omdat het een projectorganisatie is, in het geval van meldingen m.b.t. meerderjarige(n) naar de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd (https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek/over-de-dienst-gezondheid-jeugd/klachten?highlight=WyJrbGFjaHRlbiJd) in het geval van meldingen m.b.t. minderjarige(n) dient u naar de website van Jeugdbescherming West te gaan (http://jeugdbeschermingwest.nl/over-ons/klachten).

Wanneer u ondersteuning wilt bij het indienen van een klacht of u wilt een vertrouwenspersoon spreken dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ): www.akj.nl. Het AKJ ondersteunt niet alleen jeugdigen. Ook volwassenen kunnen bij het AKJ terecht voor ondersteuning.

Een Veilig Thuis, dat doen we samen!

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar

Deel deze website: