Sluit website direct

menu

Zorg & Overlast

Terug

Bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid kunnen slachtoffers, omstanders en professionals terecht voor deskundige hulp en advies bij het meldpunt zorg en overlast. Wij zijn er voor sociaal kwetsbare inwoners met ernstige, complexe problemen en hun directe omgeving, die onbereikbaar zijn voor de reguliere hulpverlening.

We dragen zorg voor passende hulpverlening die erop is gericht mensen in een onveilige of ongezonde situatie zelf (weer) de verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun leven en er zorg voor te dragen dat de (thuis)situatie gezond en veilig genoeg is voor henzelf en hun omgeving. We beoordelen zorgwekkende situaties op het gebied van sociale veiligheid zoals woonproblematiek, extreme woningvervuiling, toeleiding en bemoeizorg en mensen met psychosociale problemen. De professionals van Veilig Thuis zijn getraind in het bespreken van zorgelijke signalen met betrokkenen en professionals. Veilig Thuis ZHZ is een onafhankelijke partij. Wanneer een hulpverleningstraject wordt opgestart, voert Veilig Thuis ZHZ de procesregie.

Neem voor meer informatie contact op met het meldpunt zorg & overlast via T 0909 6353786 of mail naar meldpuntzo@dienstgezondheidjeugd.nl

 

 

 

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar

Deel deze website: