Sluit website direct

menu

Week tegen Kindermishandeling 2019

Terug

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één teveel.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die te maken hadden met kindermishandeling. Wat kunnen we van hen leren? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Zorgen over een kind?
Iedereen kan, als hij zich zorgen maakt over een kind, (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook bellen met de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling.

Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar (buiten kantoortijden alleen voor spoedsituaties)

Deel deze website: