Sluit website direct

menu

Kinderen beter in beeld door convenant in Zuid-Holland Zuid

Terug

Op 12 januari tekenden de managers van de stichting Jeugdteams, Rivas Careyn en Veilig Thuis een belangrijk convenant. De organisaties willen nog nadrukkelijker met elkaar optrekken in de strijd tegen kindermishandeling. 

In het convenant staan heldere afspraken over uniform werken en een duidelijke overdracht.

De partijen spreken het volgende af:

- We waarborgen het zicht op de veiligheid

- We werken volgens de meldcode Huiselijk Geweld/Kindermishandeling

- We geven ouders en jeugdigen inzicht over onveilige gezinssituaties

- We sluiten op elkaar aan, ieder vanuit zijn/haar eigen expertise.

- We pakken elke melding of signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling op, leiden waar nodig door en maken   afspraken over vervolg en we monitoren de voortgang

- We informeren elkaar over meldingen, spreken af wie in welke fase de casusregie heeft en wie waarvoor verantwoordelijk is met betrekking tot zicht op veiligheid. 

Samenwerken is essentieel in de strijd tegen kindermishandeling. Een veilig thuis, dat doen we samen!

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar (buiten kantoortijden alleen voor spoedsituaties)

Deel deze website: