Sluit website direct

menu

ISO certificaat voor Veilig Thuis ZHZ

Terug

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is één van de eerste organisaties in Nederland die op de nieuwe ISO norm is gecertificeerd. We ontvingen het certificaat voor het Veilig Thuis team, het crisisinterventieteam en de ondersteunende diensten. Een prachtig resultaat waar we trots op zijn. Het Keurmerkinstituut (de certificerende instelling) benoemt expliciet de hoge mate van professionaliteit en expertise van onze medewerkers en de goede zorg voor onze cliënten.  

Wat is er nieuw aan de ISO 9001, 2015?   

Bij de nieuwe ISO-norm is er veel aandacht voor de positie van de organisatie in het werkveld waarin we ons bevinden. Het keurmerkinstituut is van mening dat Veilig Thuis de organisatie daarop goed hebben ingericht en duidelijke procesafspraken hebben gemaakt met samenwerkingspartners. Deze afspraken zijn getoetst en de processen worden gemonitord en waar nodig verbeterd.

Bevindingen van het keurmerkinstituut 

De certificering onderschrijft dat we doen wat we hebben afgesproken met elkaar en de organisaties waarmee we samenwerken. Veilig Thuis heeft goed zicht op wie de belanghebbenden zijn in de zaken waar we bij betrokken zijn en heeft aandacht voor hun rollen en verantwoordelijkheden. Kansen en risico's in de samenwerking worden goed in kaart gebracht. 

Een ander onderdeel van de certificering is dat een organisatie zich continu verbetert. Veilig Thuis vindt het heel belangrijk om te leren van incidenten, calamiteiten en klachten. Daar is de organisatie op ingericht.   

Ten slotte 

Het keurmerkinstituut omschrijft de organisatiecultuur binnen onze organisatie als klantgericht.  Daarnaast is de zorg voor de veiligheid van het kind en zijn opvoedingsomgeving wat de medewerkers en het management drijft en bindt. We zijn trots op onze medewerkers en blij met deze erkenning. Onze medewerkers hebben laten zien goed werk te doen waarbij het belang van de jeugdige altijd voorop staat.  

Ik zoek hulp

0800 2000 voor kinder-, ouderen-
mishandeling en huiselijk geweld
24/7 bereikbaar (buiten kantoortijden alleen voor spoedsituaties)

Deel deze website: